Projekty

Psychoterapeutické služby pro děti a mládež v NZDM Klub Zvonice
Nadace pojišťovny Kooperativa

Vyrůstat ve zdravé rodině
Nadace Terezy Maxové dětem

Projekty a dotace 2023

Služby SASRD a Sanace rodin byly podpořeny z neinvestiční finanční dotace poskytnuté ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání – Podpora sociálních služeb pro rok 2023
Středočeský kraj

Dotace z rozpočtu města na provozní a mzdové výdaje spojené s činností spolku a jeho sociálních služeb
a
Projekt LECCOS ve městě – podpora pořádání akcí pro veřejnost
Město Český Brod

Dotace z rozpočtu města na podporu sociálních služby NZDM Klub Zvonice Poděbrady
Město Poděbrady

Pořízení automobilu pro sociální služby LECCOS, z. s.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora rodiny – doma je doma
Nadace Terezy Maxové dětem

Psychoterapeutická péče dětem, rodičům, rodinám
Nadace ČEZ

Příspěvek na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci
Dárcovský program ČEPS, a. s.

Cesta k efektivitě
Podpořen prostřednictvím: Nadace Open Society Fund Praha

Dotace města na podporu sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Město Kolín

Poskytnutí zájmových kroužků potřebným a úprava prostor učebny
Nadace rozvoje občanské společnosti – grantový program Pepcolandia

Příspěvek na pobyt a stravu pro děti v rámci pobytového tábora Palda
Nadace Naše dítě

Projekty 2022


Webové stránky jako informační portál a nástroj komunikace
Podpořen prostřednictvím: Nadace Open Society Fund Praha

Doučování 2022
Projekt byl Financován Evropskou unií – Next Generation EU

Informace o dalších projektech a dotacích roku 2022 a financování naší organizace v minulých letech najdete ve výročních zprávách ZDE!