Podpora služeb SASRD a Sanace rodin

Služby SASRD a Sanace rodin byly podpořeny z neinvestiční finanční dotace poskytnuté ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání – Podpora sociálních služeb pro rok 2023