Sanace rodin – terénní služby

V rámci těchto služeb poskytujeme:

TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH – podpora při řešení těžkých životních situací

ve spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) v našem městě pracujeme s rodinami nacházejícími se v nepříznivé sociální situaci
rodinám nabízíme sociální i právní poradenství, poradenství v oblasti péče o dítě a nácvik speciálních dovedností

Sanace rodiny je soubor činností sociálně-právní ochrany, služeb pro rodiny s dětmi, dalších opatření a programů, které jsou poskytované nebo ukládané převážně rodičům dítěte a dítěti, ohroženému na sociálním, biologickém a psychologickém vývoji.

Cílem sanace rodiny je předcházet, zmírnit a odstraňovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování celé rodiny.

PŘÍBĚH RODINY – Malá ukázka z praxe.


Základním principem sanace rodiny je pomoc dítěti prostřednictvím pomoci jeho rodině.

S rodinami pracují sociální pracovníci a pracovnice:

Bc. Petr Bydžovský – vedoucí služeb pro rodiny
e-mail: petr@leccos.cz
tel.: 603 819 233

Mgr. Jana Kratochvílová
e-mail: jana@leccos.cz
tel.: 733 118 796

Bc. Dana Matoušková
e-mail: dana@leccos.cz
tel.: 601 372 783

Tereza Fejtková, DiS.
e-mail: terezaf@leccos.cz
tel.: 702 144 093

Lenka Tutunaru, DiS.
e-mail: lenka@leccos.cz
tel.: 702 081 431

Služby Sanace rodin byly podpořeny z neinvestiční finanční dotace poskytnuté ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání – Podpora sociálních služeb pro rok 2023

Službu sanace rodin dále podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nadace Terezy Maxové dětem
Město Český Brod