Sociálně-právní ochrana dětí

Jsme organizací pověřenou k sociálně právní ochraně dětí rozhodnutím KÚ Středočeského kraje od 26.8.2015 k následujícím činnostem:

  1. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o SPOD [dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD]
  2. pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) zákona o SPOD [dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o SPOD]
  3. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona o SPOD [dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona o SPOD]
  4. poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona SPOD a sledování výkonu pěstounské péče této osoby [dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. f) zákona o SPOD]

Sociálně právní ochranu dětí ve smyslu bodu č. 1 vykonáváme prostřednictvím programu sanace rodin. Dle bodu 2. – 4. působíme ve službách pro pěstouny.

V roce 2021 jsme v projektu Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD pracovali s 9 rodinami a 25 dětmi. Doprovázeli jsme 33 rodin, z toho v roce 2021 byly uzavřeny 4 nové dohody. Pro pěstouny jsme uspořádali 6 webinářů, kterých se zúčastnilo 17 osob, jeden pobytový seminář s účastí 33 osob a dva prezenční semináře pro 19 účastníků. Pro jiné doprovázející organizace jsme zrealizovali dva víkendové semináře, na kterých bylo 49 dospělých a 40 dětí.