NZDM Klub Zvonice Poděbrady

Více o NZDM!

Kde nás najdete:
Družstevní 1461/III (hned u nádraží)
290 01 Poděbrady 1

OTEVÍRACÍ DOBA

KDE JSME NA MAPĚ

Kontakty:

e-mail: zvonicepodebrady@leccos.cz
tel.: 725 302 357

Mgr. Erika Elizabeta Šťastná
vedoucí NZDM Klub Zvonice Poděbrady, sociální pracovnice
e-mail: erika@leccos.cz

Bc. Martina Lambert
sociální pracovnice
e-mail: martina@leccos.cz

Mgr. Simona Mjalovská
sociální pracovnice
e-mail: simona@leccos.cz

Donátory služeb NZDM Klub Zvonice Poděbrady jsou:
KÚ Středočeského kraje
MPSV – Evropská unie prostřednictví Evropského sociálního fondu
EU Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost (prostřednictvím MAS Mezilesí)
Město Poděbrady

Vybrané akce byly podpořeny v rámci partnerství s MAS Podlipansko, o. p. s. a financovány prostřednictvím EU, Evropské strukturální a investiční fondy Program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Aktivity NZDM Klub Zvonice Poděbrady byly podpořeny Evropskou unií, v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
Název projektu: Podpora rozvoje klientů NZDM Klub Zvonice Poděbrady
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0­.0/16_047/0009894
V projektu budou realizovány aktivity, podporující osobnostní rozvoj aktuálních i potenciálních klientů NZDM Klub Zvonice Poděbrady. Konkrétní nabídka aktivit bude z oblasti kultury a umění, sportu, řemeslných a kulinářských dovedností. Během projektu budeme pořádat též příměstské tábory. V programech využijeme peer aktivity, do kterých zapojíme o málo starší vrstevníky účastníků.
Cílem projektu je podpořit klienty NZDM Klub Zvonice Poděbrady, ve všestranném a harmonickém osobnostním rozvoji prostřednictvím aktivit, vhodných pro tuto cílovou skupinu. Aktivity jsou vedeny zábavnou formou, přizpůsobenou věku a intelektu dětí a mládeže. Jedná se o aktivity nad rámec základních činností poskytované sociální služby.

Děkujeme Nadaci VINCI
V projektu s názvem Respekt k pravidlům – bezpečně na silnici i v životě jsme získali nadační příspěvek v hodnotě 24 615,– Kč na nákup 6 koloběžek, 6 přileb, 6 bezpečnostních vest a 3 zvonků na koloběžky.