Sociálně-aktivizační služby (SASRD)

Registrovaná sociální služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Služba je poskytována bezplatně.

Pomoc rodinám s dětmi

Naše služby pomáhají rodinám:

  • najít či udržet si bydlení a zaměstnání
  • zvládnout hospodaření s penězi a péči o domácnost
  • zvládnout obtížné situace při výchově dětí
  • zvládnout školní přípravu s dětmi
  • vyřídit si záležitosti na úřadech, s možným doprovodem na jednání

Terénní služby pro rodiny s dětmi

podpora a pomoc v místě bydliště vaší rodiny, asistence či doprovod při vyřizování osobních záležitostí

Poradna pro rodiny

sociální poradenství pro rodiny s dětmi v obtížných životních situacích, podpora a posilování rodičovských kompetencí

Rodinné centrum Kostička

aktivizace a poradenství, pomoc s péčí o dítě při vyřizování běžných záležitostí -pracovní pohovor, návštěva lékaře a úřadů, podpora a pomoc se školní přípravou, prohlubování dovedností dětí, společné aktivity

Psychoterapeutické služby pro rodiny s dětmi

V případě zájmu nás kontaktuje na tel. čísle: 603 819 233 nebo na e-mailu petr@leccos.cz

TERAPEUTICKÁ SKUPINA- seberozvojová a podpůrná skupina s využitím arteterapie


Kontakty:

LECCOS, z. s., nám. Arnošta z Pardubic 31

Bc. Petr Bydžovský
vedoucí služeb pro rodiny, sociální pracovník,
terapeut, lektor
e-mail: petr@leccos.cz
tel.: 603 819 233

Mgr. Jana Kratochvílová
sociální pracovnice
e-mail: jana@leccos.cz
tel.: 733 118 796

Andrea Hradecká, DiS.
sociální pracovnice
e-mail: andrea@leccos.cz
tel.: 602 112 679

Bc. Dana Matoušková
sociální pracovnice
e-mail: dana@leccos.cz
tel.: 601 372 783

Lenka Tutunaru, DiS.
sociální pracovnice
e-mail: lenka@leccos.cz
tel.: 702 081 431

Tereza Fejtková, DiS.
sociální pracovnice
e-mail: terezaf@leccos.cz
tel.: 702 144 093

Bc. Kristýna Zvoníčková
sociální pracovnice
e-mail: kristyna@leccos.cz
tel.: 603 932 979

Petra Čurgaliová
pracovnice v sociálních službách
e-mail: petra@leccos.cz
tel.: 607 038 295

Služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování sociální služby.
Zaručujeme diskrétnost a anonymitu služeb, řídíme se etickým kodexem sociálních pracovníků.

STANDARDY služby – poslání, cíle, zásady poskytování, cílové skupiny… najdete ZDE.

Přání, připomínky, stížnosti

Služby SASRD jsou podpořeny z neinvestiční finanční dotace poskytnuté ze Středočeského Humanitárního fondu
v rámci Tematického zadání – Podpora sociálních služeb
pro rok 2023

Finančními partnery těchto služeb jsou:
Město Český Brod
Nadace Terezy Maxové dětem
ČEPS, a. s.
Město Kolín

Doučování dětí ze znevýhodněných rodin bylo podpořeno v rámci projektu Doučování 2022. Tento projekt byl Financován Evropskou unií – Next Generation EU

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je msmt.jpg.

Doučování dětí v rámci služeb Sanace rodin je podpořeno z prostředků grantového programu PEPCO.