TERAPEUTICKÁ SKUPINA

seberozvojová a podpůrná skupina  s využitím ARTETERAPIE

Individuální i společné tvoření Vám pomůže lépe poznat sebe sama, nebát se hovořit o svých pocitech před jinými lidmi, přijímat odlišné názory a sdělovat ty své. Ve skupině můžete pomocí výtvarného vyjádření sdílet své radosti a starosti, uspořádat si své myšlenky, stanovit si své priority a zorientovat se ve vztazích ke svým blízkým. Využijeme různé výtvarné techniky, tematicky volené k potřebám skupiny a jejich členů.

Vhodné pro ženy a muže od 18 let, kteří hledají nové cesty k sebepoznání a je jim blízké výtvarné vyjádření. Výtvarné nadání není třeba.
Skupina není vhodná pro lidi s psychiatrickou diagnózou.

Před zahájením skupinové práce absolvuje každý zájemce individuální schůzku, na níž poskytneme bližší informace a bude zde prostor pro Vaše otázky.

Začínáme v lednu 2024. První termín upřesníme po naplnění kapacity.
Celkem 20 setkání 1x za 2 týdny vždy v pátek
Cena: 200 Kč / 1 setkání

REGISTRUJTE SE ZDE!

Místo: Poradna pro rodiny, Suvorovova 1377, Český Brod

Na setkání s Vámi se těší Petr Bydžovský a Tereza Fejtková

Maximální počet 6 účastníků.

Kontakt pro další informace:
petr@leccos.cz, 603 819 233
tereza@leccos.cz, 702 144 093