O hostitelské péči

Co je hostitelská péče?

Hostitelskou péči můžeme definovat jako dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Jedná se o formu dobrovolnictví, kterou může nabízet samostatná osoba, pár či celá rodina. Účelem hostitelské péče je poskytnout dítěti zažít fungování běžné rodiny a vztahů v ní a rozšířit zázemí dítěte.
Hostitelská péče má jiný průběh i pravidla než pěstounská péče. Není zákonem stanovena jako forma náhradní rodinné péče. Mnohdy však dokáže dětem z dětských domovů velmi pomoci a poskytnout jim potřebné zázemí a lásku.
Hostitelská péče přináší jednotlivci nebo rodině dobrý pocit z pomoci dítěti a vědomí, že dítěti umožnili prožít příjemné období.

Výhody hostitelské péče pro dítě

Děti vyrůstající v dětských domovech mohou navštěvovat rodinu hostitelů o víkendech nebo během prázdnin. Poskytuje jim stabilní zázemí a radostné chvíle, nové zkušenosti a možnost utužovat mezilidské vztahy. Dítě může zažít rodinnou oslavu,  vánoční svátky nebo rodinnou dovolenou. Účelem je poskytnout dítěti možnost navázat citový vztah a zjistit, jak funguje běžná rodina. Dítě může i po opuštění dětského domova zůstat s hostitelskou rodinu v kontaktu, pokud si to obě strany přejí.

Význam hostitelské péče pro dítě

  • Stabilní citové pouto
  • Model fungující rodiny a vztahů v ní
  • Vytvoření, znovuvytvoření nebo posílení důvěry dítěte v dospělého
  • Prostor pro zažití úspěchu
  • Rozšíření sociálního prostředí
  • Provázení mladého člověka dospělostí
  • Prevence rizikového chování
Hostitelská péče je ideální pro starší školáky

K hostitelům se mohou dostat pouze děti, které jsou schopné tuto změnu režimu pochopit a přijmout. Většinou se jedná o děti, které nemají velkou šanci na návrat do své vlastní rodiny ani na adopci. Bývají to děti staršího školního věku, kterým je více než 10 let. Menší děti nedokážou pochopit skutečnost, že se musí z hostitelské rodiny zase vrátit zpět do dětského domova.

Kdo se může stát hostitelem?

Pokud jsou splněny podmínky schválení, hostitelem se může stát kdokoliv. Manželské páry, které mají vlastní děti již odrostlé, rodiny s menšími dětmi, které mají ještě kapacitu poskytnout občasné zázemí pro dítě, které nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, ale i mladí lidé, páry i jednotlivci, kteří svoje děti nemají.

Chci se stát hostitelem, co pro to mám udělat?

Jestliže uvažujete o hostitelské péči, stačí vyhledat  v okolí dětský domov, který vám sdělí bližší podmínky. Kontaktujte rovněž odbor sociálně-právní ochrany dětí na příslušném úřadě, který o hostitelské péči rozhoduje. Tam vám sociální pracovnice sdělí další informace.