Programy primární prevence pro školy

Od roku 2011 provádíme programy primární prevence na českobrodských základních školách.

Posláním programů primární prevence je zvýšit povědomí a porozumění dětí na druhém stupni ZŠ o negativních jevech, které se mohou objevovat v jejich současném i budoucím životě. Vytvářením nových modů a vzorců chování předcházet možnostem ohrožení kvality jejich současného i budoucího života.

Kontakt:

Mgr. Jana Kratochvílová
předsedkyně a manažerka
vedoucí programů pro rodiny, sociální pracovnice
e-mail: jana@leccos.cz
tel.: 733 118 796

Lektoři těchto programů se řídí ETICKÝM KODEXEM pracovníků programů primární prevence.

Primární prevence probíhá také v rámci sociálních služeb NZDM Klub Zvonice.

Programy primární prevence financují z části základní školy a zpravidla je potřeba tyto programy dofinancovat z dalších finančních zdrojů, které vyhledáváme prostřednictvím našich fundraisingových aktivit.

Kontakt pro případné dárce:

Věra Chamradová
fundraiserka sdružení
e-mail pro dárce: darci@leccos.cz
tel.: 734 108 096