Programy primární prevence pro školy

V současné době programy primárních prevencí neposkytujeme.

Posláním programů primární prevence je zvýšit povědomí a porozumění dětí, žáků škol o negativních jevech, které se mohou objevovat v jejich současném i budoucím životě. Vytvářením nových modů a vzorců chování předcházet možnostem ohrožení kvality jejich současného i budoucího života.

Primární prevence probíhá průběžně v rámci sociálních služeb NZDM Klub Zvonice.

Programy primární prevence jsme poskytovali od roku 2011 na základních školách. Podrobnější informace o těchto programech v jednotlivých letech najdete ve výročních zprávách ZDE.

Kontakt:

Mgr. Jana Kratochvílová
předsedkyně a manažerka
vedoucí programů pro rodiny, sociální pracovnice
e-mail: jana@leccos.cz
tel.: 733 118 796