NZDM Klub Zvonice Český Brod

Kde nás najdete:
Žižkova 508, areál Nemocnice Český Brod
282 01 Český Brod

tel.: 602 446 195
(k dispozici v době otevření klubu)
e-mail: zvonice@leccos.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

KDE JSME NA MAPĚ

Kontakty:

Mgr. Gítha Ruthová
dočasně pověřena vedením NZDM, sociální pracovnice
e-mail: githa@leccos.cz, zvonice@leccos.cz
tel.: 702 066 632

Jaroslav Nouza
vedoucí NZDM Klub Zvonice Český Brod
kontaktní pracovník klubu a v terénu, lektor programů primární prevence

Petra Ištvániková
pracovnice v sociálních službách
e-mail: petrai@leccos.cz

Bc. Štěpánka Hošková 
sociální pracovnice v NZDM Zvonice Český Brod 
e-mail: stepanka@leccos.cz

Donátory služeb NZDM Klub Zvonice Český Brod jsou:
KÚ Středočeského kraje
Vybrané akce byly podpořeny v rámci partnerství s MAS Podlipansko, o. p. s. a financovány prostřednictvím EU, Evropské strukturální a investiční fondy Program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Město Český Brod

Město Český Brod