NZDM Klub Zvonice Český Brod

Více o NZDM!

Kde nás najdete:
Žižkova 508, areál Nemocnice Český Brod
282 01 Český Brod

tel.: 602 446 195
(k dispozici v době otevření klubu)
e-mail: zvonice@leccos.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

KDE JSME NA MAPĚ

Kontakty:

Mgr. Gítha Ruthová
vedoucí NZDM Klub Zvonice Český Brod, sociální pracovnice
e-mail: githa@leccos.cz, zvonice@leccos.cz
tel.: 702 066 632

Petra Ištvániková
pracovnice v sociálních službách
e-mail: petrai@leccos.cz

Michaela Šmídová, DiS.
sociální pracovnice, koordinátorka terénní služby
e-mail: michaela@leccos.cz

Donátory služeb NZDM Klub Zvonice Český Brod jsou:
KÚ Středočeského kraje
a
Město Český Brod

Vybrané akce v letech 2022 a 2023 byly podpořeny v rámci partnerství s MAS Podlipansko, o. p. s. a financovány prostřednictvím EU, Evropské strukturální a investiční fondy Program Výzkum, vývoj a vzdělávání.