Příběh rodiny

Míša už chodí do školy

Na doporučení OSPOD jsme zahájili práci s rodinou, kdy dětská lékařka, upozornila na špatnou péči rodičů o malou Michaelu. Dívka při lékařské prohlídce byla špinavá, měla opruzeniny, její vývoj po mentální stránce byl výrazně zaostalý. Začali jsme do rodiny dojíždět. Domácnost byla velmi zanedbaná, matka se dětem – dívka má ještě dva starší bratry – ani domácnosti příliš nevěnovala. Jezdila za přítelem, požívala alkohol, nebyla zaměstnaná. Otec dětí s matkou nebydlel, odmítala jeho přítomnost ve společné domácnosti. Postupnou prací s oběma rodiči bylo docíleno zlepšení hygienických podmínek v domácnosti. Naše pracovnice se také zaměřila na aktivizaci Michaeliných schopností, aby zvládala učivo při nástupu do školy. S rodiči jsme vypracovali plán péče o děti, o domácnost a o výživu dětí. Do výchovy dětí jsme zapojili otce, který byl lépe schopen se o děti starat. Začal bydlet s rodinou a převzal péči o děti. Matka upřednostnila své zájmy a domácnost opustila, ale podpořili jsme ji při hledání zaměstnání. Děti mají nyní příznivější výchovné prostředí a matka se s nimi pravidelně stýká. Docházka do školy, péče o jejich zdraví, výživa, čistota i citové zázemí je nyní dobré a stabilní.

Ne všechny příběhy rodin, kterým pomáháme ve složité životní situaci, mají šťastný konec. Máme radost z každé rodiny, které pomůžeme úspěšně překonávat problémy. Mnohdy je ale tento proces nejen složitý, ale i časově a personálně náročný. Mezi naše klienty patří i rodiny, kde oba partneři jsou nezaměstnaní, hrozí jim, či již došlo ke ztrátě bydlení, akutně hrozí odebrání dětí či dokonce již byly odebrány. Takovým rodinám pomáháme při hledání práce, při nekonfliktní vzájemné komunikaci, při prohlubování jejich rodičovských kompetencí a dovedností při péči o domácnost, při vyjednávání na úřadech a podobně. Sanace takové rodiny a rodinných podmínek vede k tomu, že děti mohou v rodině zůstat nebo se do rodiny vrátí. S rodinami pracujeme dlouhodobě, poskytujeme sociální služby na profesionální úrovni. Do širšího týmu patří pedagog, dětský psycholog speciální pedagog a další odborníci.