Doučování 2022

Projekt byl Financován Evropskou unií – Next Generation EU

Tento projekt podpořil pravidelné doučování dětí a mládeže ze znevýhodněných rodin, se kterými pracujeme jako poskytovatelé sociálních služeb SASRD a NZDM.

Při spolupráci se školami a rodinou jsme usnadnili dětem návrat do běžné
výuky a pomohli minimalizovat jejich následné selhání v případě, že učivo
nezvládaly doplnit tak, jako jejich vrstevníci.

Doučování probíhalo pravidelně 1x týdně prezenční formou dvěma způsoby:

1) v maximálně 5 členné skupince dětí, docházejících do NZDM v prostorách
klubu

2) individuálně v našich prostorách k tomu určených nebo přímo v rodinném
prostředí
Dětem se věnoval pedagogický pracovník nebo sociálně- aktivizační
pracovník, na základě potřeb, zjištěných při pohovoru s učiteli, s nimi
probral dané učivo. Pracovník také motivoval rodiče ke vhodnému zapojení do procesu doučování.