(K menu) Leccos

O nás

Poslání:

Pomoc a podpora pro rodiny s dětmi a děti a mládež v Českém Brodě a okolí.

Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby.
Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička a Poradnu pro rodiny, programy sanace rodiny, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a doprovázení pěstounů. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

 

 

 

 

 

 

 


VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007 – 1. část
Výroční zpráva 2007 – 2. část

Výroční zpráva 2006 – 1.část
Výroční zpráva 2006 – 2.část

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva 2003

HISTORIE

Nezisková organizace LECCOS vznikla 26.7. 2000. Vznik sdružení inicioval fakt, že za zdmi u evangelického kostela v českobrodském parku se scházely party dětí a mládeže, které sem chodily kouřit, pít alkohol, ale také experimentovat s drogami. Na jaře roku 2000 proto zakladatelky sdružení společně zažádaly v rámci grantového řízení, vypsaného Městským úřadem v Českém Brodě a získaly příspěvek na otevření čítárny a klubovny pro mládež. Poté bylo naše Občanské sdružení LECCOS zaregistrováno. Vtipně zvolený název sdružení dával prostor i další aktivitám v budoucnu. Na podzim roku 2000 byl ve věži u kostela Nejsvětější Trojice otevřen klub pro děti a mládež s názvem Márnice. Věž v minulosti, v době kdy kolem kostela býval hřbitov opravdu sloužila jako márnice, později jako zvonice. Klub fungoval díky dobrovolné činnosti jeho zakladatelek a farního sboru Českobratrské církve evangelické, který našemu sdružení pronajal prostory zvonice za symbolickou 1 korunu ročně. Přízemní prostory, které klub využíval, mu začínaly být těsné a naše sdružení společně s ČCE získaly v grantových řízeních finance na rekonstrukci budovy a také prostředky na činnost v dalším roce. Dva roky po otevření klubu bylo možné otevřít zrekonstruované prostory. Koncem roku 2002 zrekonstru­ované prostory začala využívat skupina maminek na MD a RD a v lednu roku 2003 začalo fungovat jako klub pro maminky s dětmi mateřské centrum Kostička. Koncem roku se MC Kostička stalo členem celorepublikové Sítě mateřských center.

Činnost v Klubu Márnice se mezitím rozvinula na pravidelných pět odpolední v týdnu a nabízela aktivity v tanečním, hudebním, výtvarném, sportovním, gastronomickém nebo doučovacím klubu. Z větší části byl provoz klubu dílem dobrovolníků, kteří se podíleli i na pořádání mnoha akcí pro veřejnost. Od září roku 2003 jsme získali finance na koordinátora, zaměstnance sdružení, který byl v klubu přítomen každé odpoledne a tým klubu se začal profesionalizovat. Na podzim téhož roku došlo k přejmenování klubu Márnice na klub Zvonice. Děti se s původním názvem velmi rychle ztotožnily, avšak pro starší generaci ve městě i ve sboru ČCE byl nepřijatelný.

V roce 2003 se našemu sdružení a zejména maminkám z MC Kostička podařilo získat potřebné finance na vybudování dětského hřiště v parku. V roce 2004 bylo hřiště dokončeno a předáno do správy MÚ. V této době se ustálil jednotný organizační tým, který pracoval na plánu rozvoje sdružení s cílem lépe se prosadit při žádání o dotace a dlouhodobé granty. Díky této soustavné činnosti se dostavil i úspěch při žádání o granty a dotace. Začali jsme více pracovat na organizační struktuře a právním zakotvení sdružení.

Omezené prostory věže začaly díky velké návštěvnosti limitovat činnost mateřského centra a klubu pro mládež. Myšlence vlastních prostor pro mateřské centrum byli otevřeni i zástupci města Český Brod. V průběhu let 2006 – 2007 se díky MěÚ Český Brod, dalším sponzorům a dobrovolníkům především z řad rodičů podařilo zrekonstruovat dům č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic. Díky naší finanční i realizační spoluúčasti na rekonstrukci nám byl dům zapůjčen na dobu deseti let k užívání.. V nevelkých prostorách domu č. p. 12 jsme zřídili hernu, učebnu pro výukové a tvořivé kurzy a dvorek s pískovištěm a hracími prvky. Otevřením nových prostor v září 2006 jsme program mateřského centra mohli rozšířit na pět dní v týdnu a dát prostor pro realizaci více rodinám s dětmi útlého věku.

V témže roce získalo naše sdružení kancelář pro administrativu, která nám umožnila také rozvoj v oblasti public relations a fundraisingu. Stále jsem vyhledávali možnosti jak se více zapojit do rozvoje města a našeho regionu, proto jsme se stali jedním ze zakládajících členů o. p. s. Pošembeří a začali jsme se podílet na tvorbě strategického plánu města i na komunitním plánu sociálních služeb.
S týmem pracujícím v Klubu Zvonice jsme zahájili systematickou supervizi, která pomáhá profesionalizovat naši práci a přijali jsme první dobrovolnici v rámci Evropské dobrovolnické služby. Významným krokem v roce 2007 byl přerod Klubu Zvonice na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dle zákona o sociálních službách a jeho registrace. Získali jsme statut oficiálního provozovatele sociální služby a tato skutečnost má zásadní vliv na kvalitu služby, což je velkým přínosem pro její uživatele.

V současné době naše občanské sdružení provozuje v Českém Brodě sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, kde je otevřeno k3 dny v týdnu odpoledne od 15,00 do 19,00 hodin, v pátek od 16,00 do 20,00 hodin. V rámci NZDM pořádáme též pobytové víkendové a prázdninové akce. V NZDM Klubu Zvonice pracuje koordinátor, sociální pracovník a kontaktní pracovník.

Rodinné centrum Kostička nabízí programy pro společně trávení rodičů a dětí od 0 do 6 let, programy pro děti od 4 do 15 let, poradenské služby, besedy , semináře… Provoz rodinného centra probíhá denně. V RC Kostička pracuje koordinátora, denní služba, 3 lektoři, 6 stálých a několik příležitostných dobrovolnic z řad maminek, které se podílí na tvorbě programu.
Dalšími pracovníky sdružení jsou: ředitelka sdružení, účetní, PR pracovnice a fundraiser.

Občanské sdružení LECCOS se aktivně zapojuje do veřejného života ve městě a regionu, pořádá pravidelné akce pro rodiny s dětmi, děti a mládež. Organizuje semináře a workshopy pro podnikatele, neziskovky, ale také pro širokovou veřejnost. V roce 2006 jsme se stali spoluzakladateli o.p.s. Region Pošembeří, která se zasazuje o rozvoj mikroregionu prostřednictvím MAS Region Pošembeří. Dosud se aktivně podílíme na činnosti a chodu této o.p.s. V roce 2007–2008 jsme se stali spolutvůrci Strategického plánu rozvoje města, jehož cíle v současné době pomáháme plnit. V roce 2008–2009 vznikal Komunitní plán sociálních služeb, který je dokončen. Naše služby jsou zde zahrnuty k rozvoji a podpoře.

Podporují nás

logo-eu1_0 stredocech_0 logompsv-c-sm znak-cb Activa_potreby pro kancelar_2013

„Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.“

Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.


 

Novinky

Podpořte naši kampaň

Vyrůstat ve zdravé rodině.

Vzdělávací seminář na Seči – pro pěstouny

Nový termín tohoto pobytu je  9. – 11. 10. 2020.
Místo konání a téma semináře se nemění.

Drakiáda 2020

v sobotu 3. 10. 2020 na horním hřišti u ZŠ Žitomířská

Více novinek

Kalendář akcí

Září 2020
Po Út St Čt So Ne
« Bře   Říj »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930