Spolupracující organizace

Asociace Dítě a Rodina, Česká asociace streetwork z. s., Informační centrum pro mládež Český Brod, M’AM’ALOCA o. p. s., Město Český Brod, Město Poděbrady, Domov ANNA – sociální služby pro seniory, Region Pošembeří o. p. s., Síť pro rodinu, z. s., SK Český Brod, 14. středisko Junáka Psohlavci, TJ Slavoj Český Brod, TJ Sokol Český Brod, Technické služby Český Brod, Úřad práce Český Brod, Základní škola a Praktická škola Český Brod, Základní škola Žitomířská Český Brod, Základní škola Tyršova Český Brod, Základní umělecká škola Český Brod, Gymnázium Český Brod, OSPOD Český Brod, Kolín, Říčany, Poděbrady, Římskokatolická farnost Český Brod, Českobratrská církev evangelická v Poděbradech