Grafomotorika

Grafomotorická cvičení se speciální pedagožkou pro děti předškolního věku.
Malí předškoláci se v tomto kurzu správně naučí a procvičí:
užívání tužky a správného úchopu, jistoty vedení ruky, správného tlaku, plynulosti pohybu po papíře procvičí si jemnou a hrubou motoriku, správné držení těla při psaní, zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu.
Důležitá je svobodná volba dominantní ruky (lateralita).
Samotný rozvoj grafomotoriky je závislý na celkové úrovni psychomotorického vývoje. Důležitá je hrubá a jemná motorika. V předškolním věku by se proto měl psychomotorický vývoj, hlavně pohybová koordinace, hrubá a jemná motorika, cíleně podporovat a rozvíjet. Úroveň rozvoje grafomotoriky je jedním z přímých faktorů ovlivňující školní zralost a následnou úspěšnost dítěte ve škole.

pro děti ve věku od 5 do 7 let


Lektorka: speciální pedagožka Mgr. Martina Boumová

Den a hodina: pondělí 15:00 – 16:00

Cena programu: 3680,- Kč (s převodem dítěte z družiny nebo ze školky 4320,- Kč)

Přihláška online ZDE!


Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 dětí.