Grafomotorika

Grafomotorická cvičení se speciální pedagožkou pro děti předškolního věku.
Malí předškoláci se v tomto kurzu správně naučí a procvičí:
užívání tužky a správného úchopu, jistoty vedení ruky, správného tlaku, plynulosti pohybu po papíře procvičí si jemnou a hrubou motoriku, správné držení těla při psaní, zrakovou a sluchovou analýzu a syntézu.
Důležitá je svobodná volba dominantní ruky (lateralita).
Samotný rozvoj grafomotoriky je závislý na celkové úrovni psychomotorického vývoje. Důležitá je hrubá a jemná motorika. V předškolním věku by se proto měl psychomotorický vývoj, hlavně pohybová koordinace, hrubá a jemná motorika, cíleně podporovat a rozvíjet. Úroveň rozvoje grafomotoriky je jedním z přímých faktorů ovlivňující školní zralost a následnou úspěšnost dítěte ve škole.

pro děti ve věku od 5 do 7 let


Lektorka: speciální pedagožka Mgr. Martina Boumová

Den a hodina: pátek 13:30 – 14:30

Termíny: vždy v pátek
od 7. 10. 2022 do 16. 6. 2023, kromě: 28. 10., 18. 11., 23. 12. a 30. 12. 2022, 3. 2., 24. 2. a 7. 4. 2023


Cena programu: 3300,- Kč (s převodem dítěte z družiny nebo ze školky 3900,- Kč)

Přihláška online ZDE!


Číslo účtu: 221457653/0600
Specifický symbol: 142022
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
Platba do: 3. 10. 2022


Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 dětí.