Pravidla NZDM Klub Zvonice

Pravidla chování v klubu

 1. Žádné drogy, cigarety, alkohol
  Do Zvonice je zakázáno nosit drogy (jakékoliv, i „lehké“), alkohol a cigarety. Ve Zvonici je zakázáno kšeftovat a kšefty domlouvat. Kdo je viditelně „pod vlivem“, má vstup do Zvonice zakázán. Potřebuješ-li si zakouřit, odejdi od Zvonice tak daleko, abys nebyl vidět!
 2. Žádné zbraně
  Do Zvonice je zakázáno vnášet zbraně (vč. nožů). Je zakázáno používat jakýkoliv předmět ve Zvonici jako zbraň a ohrožovat s ním ostatní (ani „v legraci“).
 3. Žádné krádeže
  Ze Zvonice si můžeš odnést jen své věci (co sis přinesl, výhry v soutěži), příp. své výrobky (po dohodě s pracovníkem).
 4. Žádný sex
  Ve Zvonici nejsou přípustné žádné sexuální aktivity ani jejich náznaky (líbání, mazlení, masturbace, …).
 5. Žádná agrese
  Zvonice je bezpečným prostorem, chceme, aby se tady každý návštěvník cítil dobře. Je zakázáno jakkoliv ohrožovat či omezovat druhé (slovně, fyzicky), poškozovat jejich věci nebo poškozovat vybavení Zvonice.
  Dostaneš-li se s někým do sporu, řeš jej s klidnou hlavou (můžeš nás požádat o pomoc). Rvačky nejsou přípustné.
 6. Žádné nadávky
  Ve Zvonici se neurážíme a nenadáváme si. Nepoužíváme vulgární výrazy směrem ke druhé osobě.
 7. Úklid
  Co si půjčíš, to také ukliď. Přezouvej se. Pokud něco ušpiníš či rozleješ, ukliď to. Zapoj se do pravidelného úklidu Zvonice.
 8. Respektovat pracovníky
  Dbej pokynů pracovníků. Máš právo nesouhlasit a stěžovat si.

Více o tom jak si stěžovat a pravidla pro vyřizování stížností najdeš ZDE.

Při první návštěvě klubu budeš seznámen(a) s pravidly, svůj souhlas s jejich dodržováním potvrdíš podpisem. Pravidla i jejich podepsaná verze jsou volně přístupná v klubu na nástěnce

Při porušení těchto pravidel Ti hrozí tyto SANKCE (sankce můžou být uděleny i kolektivně partě nebo skupině, která porušuje pravidla):