Výzva

Publikováno V rubrikách NZDM Klub Zvonice Český Brod

Pokud máte doma přebytečné skleničky od svíček, darujte nám je. My z nich s dětmi v NZDM Klubu Zvonice vyrobíme nové svíčky, které pak budeme na jaře prodávat na jarmarku ve Štolmíři. Výtěž půjde na činnost klubu.
Kontakt: Petra Ištvániková, 602 446 195.