Stornopodmínky – vzdělání pro pěstouny

Zrušení závazné přihlášky, platební podmínky, storno poplatky

Závazně přihlášený účastník se může ze vzdělávacího pobytu pro pěstounské rodiny odhlásit zasláním e-mailu na adresu janina@leccos.cz. Storno účasti musí být provedeno pouze písemnou formou! Potvrzení o přijetí e-mailu o odhlášení z pobytu mu bude zasláno bez zbytečného odkladu.

Doporučení!
Pro případ rizika zrušení účasti doporučujeme uzavřít pojištění storna pobytu (u některých pojišťoven nutné zřídit nejpozději v den platby).

I. Odhlášení bez storno poplatku, storno poplatek nebude účtován:
a. V případě nahlášení neúčasti nejpozději 30 dnů před konáním pobytu, důvody neúčasti není třeba dokladovat.

b. V případě nahlášení neúčasti z jakýchkoliv nenadálých a závažných důvodů (např. nemoc). Tyto důvody je nutno bezodkladně doložit.

c. Pokud účastník nejpozději 7dní před konáním vzdělávací akce místo sebe zajistí náhradníky.

II. Odhlášení s úhradou storno poplatku, podmínky pro účtování storno poplatku a jiných poplatků
a. V případě nahlášení neúčasti 8 – 29 dní před konáním pobytu (bez závažných a doložitelných důvodů – viz bod I/B), bude závazně přihlášenému účastníkovi účtován storno poplatek ve výši uhrazené zálohy 2000 Kč.

b. V případě nahlášení neúčasti 7 a méně dní před konáním pobytu (bez závažných a doložitelných důvodů – viz bod I/B), bude závazně přihlášenému účastníkovi účtován storno poplatek v plné výši ceny pobytu.

c. V případě, že se účastník na místo konání pobytu dostaví (bez závažných a doložitelných důvodů – viz bod I/B) opožděně, budou mu účtovány veškeré náklady a služby, které jeho absencí vznikly (např. nocleh, strava apod.).

d. Storno poplatek a případná úhrada nákladů bude závazně přihlášenému účastníkovi fakturována, splatnost faktury 14 dní.