Příběh doprovázení očima sociální pracovnice

Pěstounku Kláru vždy zajímalo téma dětí, které nemají svoje „doma“ a svého jednoho člověka, který o ně pečuje. Klára vychovala tři své děti, je babičkou čtyř vnoučat a dnes již pečuje o tříletou Natálku a dvouletou Adélku, které má svěřené do dlouhodobé pěstounské péče.

Sestry Natálka a Adélka vyrůstaly společně se svými pěti staršími sourozenci a jejich matkou na ubytovně. Matka jako alkoholička nezvládala pečovat o své děti a jednoho dne nechala všechny své potomky na ubytovně a zmizela. Holčičky se tak dostaly do péče přechodných pěstounů a jejich pět starších sourozenců bylo umístěno v dětském domově. Od přechodných pěstounů se Natálka s Adélkou po roce dostaly do dlouhodobé pěstounské péče pěstounky Kláry.
Natálka s Adélkou se musí v životě vypořádat s různými traumaty a těžkými životními zkušenostmi, je pro ně někdy náročné vnímat svět jako bezpečné místo a důvěřovat lidem. Klára se proto snaží pomoci holčičkám vyrovnat se s jejich nejistotou a nesnázemi, projevuje jim, možná více než svým vlastním dětem, cit
a vřelost, podporuje je, aby si vybudovaly zdravou sebedůvěru a našly své místo ve společnosti. Klára také společně s holčičkami pravidelně navštěvuje jejich sourozence v dětském domově. Matka ani otec dětí nemají zájem o žádné z dětí
a Kláru nijak nekontaktují.
Klára vítá naše pravidelná setkání a spolupráci, kdy já, jako klíčová pracovnice pěstounky, navštěvuji Kláry rodinu minimálně jednou za dva měsíce. Společně pak řešíme radosti i starosti, které jim do života přicházejí.

sociální pracovnice Kačka