Veřejná sbírka na podporu NZDM Klub Zvonice

LECCOS, z. s. získal ke dni 1.2. 2015 Osvědčení od Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci Oznámení o konání Veřejné sbírky
dle §4 odst1. zák.č. 117/2001Sb., o veřejných sbírkácha o změně některých předpisů ve znění pozdějších předpisů.

Účel sbírky:

na provoz a rozvoj služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, registrované sociální služby:
pořízení materiálního vybavení: čtečka čárových kódů + notebook (program finanční gramotnost); výtvarné potřeby, nádobí (volnočasové aktivity, kluby, výjezdy); cestovné (terénní sociální služby), úhrada služeb (výhradně pro prázdninové a víkendové pobyty klientů): půjčovné sportovního vybavení, pořízení permanentek (hory), vstupné (hrady, zámky, muzea, kino, divadlo, sportoviště aj.), dopravné a cestovné, ubytování, pedagogické a soc. služby.

Způsob provádění sbírky:

1) Shromažďováním příspěvků na bankovním účtu: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.

Příspěvek můžete poslat převodem na níže uvedený účet nebo prostřednictvím QR platby.

číslo účtu: 195478134/0300

Příspěvky získáváme také prostřednictvím putovní pokladničky – na akcích, které pořádáme, či kterých se účastníme.
Prodejem vstupenek na akcích pro veřejnost ( Den dětí, Drakiáda).

Na všechny Vaše dotazy odpoví, darovací smlouvu připraví naše fundraiserka:
Věra Chamradová
tel.: 734 108 096
e-mail: vera@leccos.cz