Zpívánky pro nejmenší

Zazpíváme se lidové i umělé písničky na dané téma, naučíme se známější i méně známá říkadla a básničky. Zpívání budeme doprovázet pohybem a využívat i různých herních prvků v souladu s charakterem písně.
Malí hráči mohou písničku doprovodit na jednoduché dětské nástroje.

pro děti ve věku od 4 do 8 let

Lektorka: Lucie Čurgaliová


Den a hodina: středa 15:00 – 15:45


Termíny: vždy ve středu
od 5. 10. 2022 do 12. 6. 2023, kromě: 26. 10., 21. 12. a 28. 12. 2022, 22. 2. 2023
v pondělí

12.12. 2022 Vystoupení v Domově ANNA
všechny děti přijdou děti v 13:00 a v 13:30 půjdou společně do penzionu ANNA vystoupení 14.00 – 15.00
12.6. 2023 Vystoupení v Domově ANNA
všechny děti přijdou děti v 13:00 a v 13:30 půjdou společně do penzionu ANNA vystoupení 14.00 – 15.00

Přihláška online ZDE!


Cena programu: 2970,- Kč (s převodem dítěte z družiny nebo ze školky 3630,- Kč)


Číslo účtu: 221457653/0600
Specifický symbol: 042022
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
Platba do: 3. 10. 2022


Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 dětí.