Školka na zkoušku

Dopoledne zaměřené na přípravu dítěte na režim ve školce.
pod vedením zkušené pečovatelky. Podpoří rozvoj sociálních návyků a dovedností dětí, naučí samostatnosti a základům sebeobsluhy, práci v kolektivu, vytváření nových vztahů. Připraví děti na zvládnutí odloučení od rodičů.

pro děti od 2 do 5 let


Pečovatelka: Čurgaliová Petra

Další program:
cvičení, tvoření, pohybová a hudební výchova, procvičování jemné a hrubé motoriky, správného držení tužky, pobyt venku, pravidelný režim


vždy ve čtvrtek 9.00 – 12.00
od 5. 10. 2023 do 27. 6. 2024, kromě: 26. 10., 21. 12. a 28. 12. 2023, 29. 2. a 28. 3. 2024

380,- Kč (1x dopoledne)

Přihláška online ZDE!

Číslo účtu: 221457653/0600
Specifický symbol: 162023
Variabilní symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr
Platba je splatná před programem Školka na zkoušku.