Setkání pro rodiny s dětmi

Otevřený program, který je určen rodičům, popřípadě prarodičům s dětmi. Můžete se zde setkat s lektory a sociální poradkyní, zveme i další odborníky. Spolu s lektorkou můžete podpořit dovednosti svých dětí, naučit se je motivovat ke společným hrám, zapojit se do organizování her, výletů, sportovních aktivit. Sociální poradkyně může poskytnout dospělým základní individuální poradenství a podporu v oblasti posilování rodičovských kompetencí; podporu sebevědomí a sebeprosazení, vlastního samostatného rozhodování, určování priorit; dovednost při vedení hospodaření a udržování domácnosti; podporu a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. Program je bezplatný!

Úterý
8:00 – 12:00 hod v RC Kostička

Pátek
8.00 – 12.00 v RC Kostička a v M´am´aloca, o. p. s. ve Štolmíři

Poplatek:
50 Kč / dopoledne

KONZULTACE S ODBORNÍKEM – bez poplatku
Jednou za měsíc máte možnost v tomto programu využít konzultace s různými odborníky – psycholog, speciální pedagog, právník, zdravotník a záchranář

Aktuální konzultace naleznete v soupisu AKCÍ ZDE!

Přihláška k jednotlivým konzultacím ZDE!

Program byl v roce 2023 podpořen v rámci projektu LECCOS pro rodiny IX., který financuje Mi­nisterstvo práce a sociálních věcí.

Tento program byl v roce 2022 podpořen v rámci projektu PODPORA RODIN V REGIONU POŠEMBEŘÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.65/0.0/0­.0/16_047/0015585, který je spolufinancován Evropskou unií.
a
LECCOS pro rodiny VIII. podpořeným Mi­nisterstvem práce a sociálních věcí.