(K menu) Leccos

Prevence

1. Programy primární prevence pro školy

2. Prevence sociálně patologických jevů v NZDM Klub Zvonice

Pracovníci NZDM Klub Zvonice se, stejně jako ostatní nízkoprahová zařízení, potýkají se sociálně patologickými jevy u dětí a mládeže, na které mají být schopni adekvátně reagovat, ale hlavně jim musí umět předcházet. Nejčastější formou práce se společensky nežádoucími jevy je ve Zvonici právě prevence.

Co jsou to sociálně patologické (= společensky nežádoucí) jevy?
Jsou to takové projevy chování, které společnost odmítá, protože porušují sociální, právní, nebo mravní normy společnosti. Jedná se například o šikanu, drogovou nebo jinou závislost, domácí násilí, pornografii, tendenci k sebevraždě, jakékoli protizákonné chování a další. Ve Zvonici se snažíme zabraňovat vzniku těchto jevů pomocí takzvané „prevence“.

Co je to prevence?
Prevence je vlastně forma ochrany (například před drogovou závislostí). Její podstata spočívá v předcházení problému – člověk se chová tak, aby problém vůbec nenastal. A když už se s problémem přesto setká, měl by vědět jak reagovat, aby co nejvíc snížil možná rizika.

Prevenci dělíme do tří stupňů:
1. Primární prevence je zaměřena na celou populaci, především pak na tu její část, která není sociálně patologickými jevy přímo ohrožená. Do primární prevence patří všechny činnosti, které směřují k tomu, aby problém vůbec nevznikl. Mezi instituce, které se na tomto podílejí, patří především rodina (učí děti, aby dokázaly naložit s volným časem), škola (organizuje přednášky o primární prevenci) a různé kroužky a zájmové činnosti.
V rámci Klubu Zvonice s dětmi hovoříme o preventivních tématech (drogy, šikana, atd.), hrajeme různé hry, které slouží k tomu, aby si dítě uvědomilo rizika spojená se sociálně patologickými jevy a dozvědělo se, co může dělat, když se s něčím takovým setká. Zároveň vedeme děti k aktivnímu využívání volného času.

2. Sekundární prevence se týká těch dětí, které jsou sociálně patologickými jevy ohroženy – takže se jedná prakticky o všechny děti a mládež (téměř každé dítě se na základní škole setká se šikanou). Preventivní činnosti se v tomto případě snaží zmíněné jevy včas podchytit a zabránit jejich šíření a prohlubování.
Ve Zvonici jdeme cestou informování dětí a mládeže a „praktických nácviků“, kdy dětem připravíme situaci, kterou vnímají jako potenciálně rizikovou (ačkoli je ze strany pracovníků neustále dozorována a řízena). Poté s dětmi rozebíráme jejich reakce a hledáme nejlepší možná řešení.

3. Terciární prevence je cílené působení na děti, které jsou sociálně patologickým jevem už zasažené. Jedná se tedy o takové činnosti, které zabraňují v opakování sociálně patologického jevu. Vezměme si za příklad člověka vyléčeného z drogové závislosti – úkolem terciární prevence je, aby takový člověk znovu nespadl do závislosti.

S tímto typem prevence se ve Zvonici téměř nesetkáváme. Nicméně i v tomto případě jsou pracovníci schopni člověku poradit s výběrem a kontaktováním instituce, která mu bude schopna pomoci, případně ho tam doprovodit.

Podporují nás

stredocech logompsv-c-sm cb_znak_mesta_bez_pozadi

NZDM Klub Zvonice nabízí dětem a mládeži od 6 do 20 let prostor pro trávení volného času, podporu jejich aktivit a pomoc v obtížných životních situacích.

Novinky

První pomoc

V pátek 24. 6. od 15.00 hod.!

Jak říkat ne? – beseda

Už zítra! 18. 5. v NZDM Klub Zvonice Český Brod.

Vztek v nás – beseda

Další akce v rámci série vzdělávacích pořadů MAJÁK – 26. 4.

Více novinek

Kalendář akcí

Červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
« Čvn    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031