(K menu) Leccos

Historie

Vznik našeho sdružení v roce 2000 inicioval fakt, že za zdmi u evangelického kostela v českobrodském parku se scházely party dětí a mládeže, které sem chodily kouřit, pít alkohol, ale také experimentovat s drogami. Na jaře roku 2000 proto zakladatelky sdružení společně zažádaly v rámci grantového řízení, vypsaného Městským úřadem v Českém Brodě a získaly příspěvek na otevření čítárny a klubovny pro mládež. Poté bylo naše Občanské sdružení LECCOS zaregistrováno. Vtipně zvolený název sdružení dával prostor i další aktivitám v budoucnu.

Na podzim roku 2000 byl ve věži u kostela Nejsvětější Trojice otevřen klub pro děti a mládež s názvem Márnice. Věž v minulosti, v době kdy kolem kostela býval hřbitov opravdu sloužila jako márnice, později jako zvonice. Klub fungoval díky dobrovolné činnosti jeho zakladatelek a farního sboru Českobratrské církve evangelické, který našemu sdružení pronajal prostory zvonice za symbolickou 1 korunu ročně. Přízemní prostory, které klub využíval, mu začínaly být těsné a naše sdružení společně s ČCE získaly v grantových řízeních finance na rekonstrukci budovy a také prostředky na činnost v dalším roce. Dva roky po otevření klubu bylo možné otevřít zrekonstruované prostory.

Koncem roku 2002 zrekonstru­ované prostory začala využívat skupina maminek na MD a RD a v lednu roku 2003 začalo fungovat jako klub pro maminky s dětmi mateřské centrum Kostička. Koncem roku se MC Kostička stalo členem celorepublikové Sítě mateřských center.
Činnost v Klubu Márnice se mezitím rozvinula na pravidelných pět odpolední v týdnu a nabízela aktivity v tanečním, hudebním, výtvarném, sportovním, gastronomickém nebo doučovacím klubu. Z větší části byl provoz klubu dílem dobrovolníků, kteří se podíleli i na pořádání mnoha akcí pro veřejnost. Od září roku 2003 jsme získali finance na koordinátora, zaměstnance sdružení, který byl v klubu přítomen každé odpoledne a tým klubu se začal profesionalizovat. Na podzim téhož roku došlo k přejmenování klubu Márnice na klub Zvonice. Děti se s původním názvem velmi rychle ztotožnily, avšak pro starší generaci ve městě i ve sboru ČCE byl nepřijatelný.

V roce 2003 se našemu sdružení a zejména maminkám z MC Kostička podařilo získat potřebné finance na vybudování dětského hřiště v parku. V roce 2004 bylo hřiště dokončeno a předáno do správy MÚ. V této době se ustálil jednotný organizační tým, který pracoval na plánu rozvoje sdružení s cílem lépe se prosadit při žádání o dotace a dlouhodobé granty. Díky této soustavné činnosti se dostavil i úspěch při žádání o granty a dotace. Začali jsme více pracovat na organizační struktuře a právním zakotvení sdružení.

Omezené prostory věže začaly díky velké návštěvnosti limitovat činnost mateřského centra a klubu pro mládež. Myšlence vlastních prostor pro mateřské centrum byli otevřeni i zástupci města Český Brod. V průběhu let 2006 – 2007 se díky MěÚ Český Brod, dalším sponzorům a dobrovolníkům především z řad rodičů podařilo zrekonstruovat dům č.p. 12 na náměstí Arnošta z Pardubic. Díky naší finanční i realizační spoluúčasti na rekonstrukci nám byl dům zapůjčen na dobu deseti let k užívání.. V nevelkých prostorách domu č. p. 12 jsme zřídili hernu, učebnu pro výukové a tvořivé kurzy a dvorek s pískovištěm a hracími prvky. Otevřením nových prostor v září 2006 jsme program mateřského centra mohli rozšířit na pět dní v týdnu a dát prostor pro realizaci více rodinám s dětmi útlého věku.

V témže roce získalo naše sdružení kancelář pro administrativu, která nám umožnila také rozvoj v oblasti public relations a fundraisingu. Stále jsem vyhledávali možnosti jak se více zapojit do rozvoje města a našeho regionu, proto jsme se stali jedním ze zakládajících členů o. p. s. Region Pošembeří a začali jsme se podílet na tvorbě strategického plánu města i na komunitním plánu sociálních služeb.
S týmem pracujícím v Klubu Zvonice jsme zahájili systematickou supervizi, která pomáhá profesionalizovat naši práci a přijali jsme první dobrovolnici v rámci Evropské dobrovolnické služby. Významným krokem v roce 2007 byl přerod Klubu Zvonice na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dle zákona o sociálních službách a jeho registrace. Získali jsme statut oficiálního provozovatele sociální služby a tato skutečnost má zásadní vliv na kvalitu služby, což je velkým přínosem pro její uživatele.

V současné době naše občanské sdružení provozuje v Českém Brodě sociální službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice, kde je otevřeno každé všední odpoledne od 15,00 do 19,00 hodin, v pátek od 16,00 do 20,00 hodin. V rámci NZDM pořádáme též pobytové víkendové a prázdninové akce. V NZDM Klubu Zvonice pracuje koordinátor, sociální pracovník a kontaktní pracovník. Dalšími pracovníky sdružení jsou: ředitelka sdružení, účetní, PR pracovnice a fundraiser.

Občanské sdružení LECCOS se aktivně zapojuje do veřejného života ve městě a regionu, pořádá pravidelné akce pro rodiny s dětmi, děti a mládež. Organizuje semináře a workshopy pro podnikatele, neziskovyk, ale také pro širokovou veřejnost. V roce 2006 jsme se stali spoluzakladateli o.p.s. Region Pošembeří, která se zasazuje o rozvoj mikroregionu prostřednictvím MAS Region Pošembeří. Dosud se aktivně podílíme na činnosti a chodu této o.p.s., která získala v letošním roce podporu z programu LEADER +. V roce 2007–2008 jsme se stali spolutvůrci Strategického plánu rozvoje města, jehož cíle v současné době pomáháme plnit. V roce 2008–2009 vznikal Komunitní plán sociálních služeb, který je dokončen. Naše služby jsou zde zahrnuty k rozvoji a podpoře.

Podporují nás

stredocech logompsv-c-sm cb_znak_mesta_bez_pozadi

NZDM Klub Zvonice nabízí dětem a mládeži od 6 do 20 let prostor pro trávení volného času, podporu jejich aktivit a pomoc v obtížných životních situacích.

Novinky

První pomoc

V pátek 24. 6. od 15.00 hod.!

Jak říkat ne? – beseda

Už zítra! 18. 5. v NZDM Klub Zvonice Český Brod.

Vztek v nás – beseda

Další akce v rámci série vzdělávacích pořadů MAJÁK – 26. 4.

Více novinek

Kalendář akcí

Červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
« Čvn    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031