(K menu) Leccos

Projekt ESF – Spolupráce v oblasti SPOD

Název projektu:

Podpora služeb a spolupráce v oblasti SPOD na Českobrodsku, Říčansku a Voticku

Reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0­.0/16_065/0003846
Prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

V rámci tohoto projektu se zaměřujeme na zkvalitnění a zefektivnění služeb, poskytovaných v rámci pověření k výkonu SPOD v naší a dalších organizacích. Vychází z našich konkrétních zkušeností s realizací projektu sanace rodin ve spolupráci s OSPOD. Jeho cílem je nastavit procesy při spolupráci s OSPOD a dalšími subjekty a doplnit metodiku při přímé práci s rodinami. Pro zkvalitnění našich služeb je v projektu řešena revize naplňování standardů kvality sociálně- právní ochrany dětí.

Do tvorby metodiky spolupráce se zapojily tři oddělení OSPOD – Český Brod, Říčany a Votice a čtyři neziskové organizace, které poskytují službu Sanace rodin – LECCOS, z.s., Respondeo, z.s., Statek Vlčkovice, o.p.s. a Farní Charita Starý Knín. Sešli jsme se s jednotlivými vedoucími a pracovníky v přímé péči a shromáždili jsme informace o tom, jak doposud probíhala spolupráce v oblasti práce s ohroženými rodinami. Zajímaly nás také představy a návrhy pro zlepšení komunikace do budoucna.

NOVÁ METODIKA spolupráce, která v rámci projektu vznikla – ZDE ke stažení.

Setkání s pracovníky OSPODů a sociálních pracovníků NNO:

13. 10. 2017 Setkání s OSPODy

Proběhlo setkání s pracovnicemi OSPOD Český Brod, Říčany a Votice. Diskutovali jsme nad podklady k metodice o spolupráci v oblasti Sanace rodin, které jsme od sociálních pracovníků NNO a OSPOD shromáždili v první fázi projektu.

15. 11. 2017 Setkání sociálních pracovníků NNO

Setkání pracovníků, kteří působí v programech sanace rodin se uskutečnilo v Českém Brodě. Sdíleli jsme své zkušeností, diskutovali o metodice přímé práce s rodinami, o spolupráci s OSPOD…

15. 12. 2017 Setkání sociálních pracovníků OSPOD a NNO

Uskutečnilo se společné setkání sociálních pracovníků OSPOD a NNO spolupracujících při sanaci rodin. Výstupem této podnětné a plodné schůzky je souhrn principů a postupů pro jednotlivé aktéry, vedoucí k obnově fungování ohrožených rodin. Setkání proběhlo v příjemných prostorách kaple Olivovy léčebny v Říčanech, kde jsme byli mile přijati.

9. 3. 2018 Závěrečné setkání pracovníků NNO a OSPOD

Projekt je podpořen z Evropské unie, Evropského sociálního fondu – Operačního progamu Zaměstnanost.

loga MPSV_01 logompsv-m-sm

Podporují nás

logo-eu1_0 stredocech_0 logompsv-c-sm znak-cb Activa_potreby pro kancelar_2013

„Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.“

Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

Novinky

Slavnostní otevření NZDM Klub Zvonice „v novém“

Přijďte se podívat ve středu 26. 9. 2018.

„Nebojte se pěstounství!“

Jak se stát pěstouny? Co pěstounství obnáší? Přijďte ve středu 12. 9. 2018 od 9.00 hod a vše se dozvíte!

Děkujeme společnosti ACTIVA, spol. s r. o.

za dar v podobě školních batohů!

Více novinek

Kalendář akcí

Září 2018
P Ú S Č P S N
« Kvě   Říj »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930