(K menu) Leccos

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně právní ochranu děti provádíme v rámci činnosti:
NZDM Klub Zvonice,
služeb Sanace rodin,
Sociálně-aktivizačních služeb pro děti a mládež,
Programech primární prevence pro školy
a od roku 2014 také v rámci Služeb pro pěstounské rodiny.


Sociálně právní ochrana dětí v roce 2015

V rámci sociálně-právní ochrany máme pověření pro následující činnosti:

 • vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně právní ochrana
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče

Sociálně právní ochrana dětí v roce 2014

V rámci sociálně-právní ochrany máme pověření pro následující činnosti:

 • vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně právní ochrana
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Tyto činnosti byly realizovány zejména v rámci poskytování sociální služeb v NZDM Klub Zvonice, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny, projektu Sanace rodiny ve spolupráci s OSPOD na Českobrodsku a Kolínsku a Programů primární prevence na základních školách.

Od července 2014 se naše pověření vztahuje také na

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče
 • v rámci tohoto pověření jsme v roce 2014 uzavřeli dohody se dvěmi pěstounskými rodinami.

Sociálně právní ochrana dětí v roce 2013

probíhala v rámci služeb SASRD, Sanace a NZDM Klub Zvonice.

 • vyhledávání dětí, na něž se sociálně právní ochrana dětí zaměřuje
 • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Sociálně právní ochrana dětí v roce 2012

Dosavadní pověření k sociálně – právní ochraně dětí v rozsahu těchto činností:

• Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku bylo rozhodnutím KÚ ze dne 2.5.2012 rozšířeno o další činnosti:
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
• Poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Výstupy realizace SPOD:

• v rámci realizace projektu Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD Města Český Brod práce s osmi rodinami
• vyhodnocování potřeb a životní situace dětí, s nimiž dlouhodobě pracuje NZDM Klub Zvonice, otevřeno 143 dní pro 117 dětí, průměrně 13 denně
• poradensví a pomoc 12 klientům SASRD při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě
• zahájení a realizace terénního volnočasového programu pro děti a mládež ve 2 obcích v okolí ČB (1×14 dní, …..
• realizace primárně preventivních programů na třech ZŠ, celkem 12 tříd (54 bloků pro cca 280 žáků); nejčastějšími oblastmi témat byly násilí, komunikační strategie, multimédia
• realizace sportovních akcí na ZŠ a PrŠ pro stávající i potenciální klienty NZDM (1× týdně)
• realizace 3 vícedenních výjezdních akcí zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy, účast 38 dětí
• realizace 3 přednášek s diskusí, účast 29 rodičů a Kurzu efektivního rodičovství, účast 17 rodičů
• účast v odborných pracovních skupinách a komisích MěÚ, spolupráce s dalšími relevantními institucemi
• distribuce letáčků s nabídkou soc. služeb NZDM Klub Zvonice, SASRD, aktivit RC Kostička a Terénních služeb v celkovém počtu cca 800 kusů


Sociálně právní ochrana dětí v roce 2011

Vyhledávání dětí, na něž se sociálně právní ochrana dětí zaměřuje:

 • distribuce letáků s nabídkou soc. služeb NZDM Klub Zvonice ve všech a 3 ZŠ a gymnáziu a na Oddělení sociálně právní ochrany dětí města (OSPOD)
 • vyhodnocování potřeba životní situace dětí, s nimiž NZDM dlouhodobě pracuje (103 dětí)
 • pravidelná setkávání s vedením OSPOD Města Český Brod
 • sportovní akce na ZŠ a PrŠ pro stávající i potencionální klienty NZDM
 • zahájení primárně preventivních programů na 1 škole a dokončení kontraktů se 2; předběžná domluva o spolupráci s Gymnáziem Český Brod
 • pořádání Dne otevřených dveří a dalších akcí

Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejímu vzniku:

 • diskuze, rozhovory a programy preventivního charakteru na témata z oblasti vztahů (školních, vrstevnických, rodinných i partnerských), rizikového chování (návykové látky, sexualita, trestná činnost), školníhi a pracovního prostředí, internetové bezpečnosti.
 • v NZDM Klub Zvonice je neustále množství letáčků s variabilními preventivními té­maty
 • spoluprácujeme se základními školami ve městě v oblasti předcházení záškoláctví
 • ve spolupráci se základními školami ve městě probíhá příprava primárně preventivních aktivit pro třídní kolektivy
 • realizace 3 primárně preventivních programů na ZŠ a PrŠ Český Brod

V rámci poradenské činnosti jsme uspořádali besedy, přednášky a kurzy vztahujících se k tématu řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou:

Besedy:
Poprvé ve školce
Rodina a násilí v ní

Přednášky:
Rodina – role v rodině
Co nás čeká v jednotlivých fázích vztahU
Nový partner, nová rodina

Kurz:
Rodinný rozpočet aneb jak vyjít s penězi

Podporují nás

logo-eu1_0 stredocech_0 logompsv-c-sm znak-cb Activa_potreby pro kancelar_2013

„Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.“

Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

Novinky

Slavnostní otevření NZDM Klub Zvonice „v novém“

Přijďte se podívat ve středu 26. 9. 2018.

„Nebojte se pěstounství!“

Jak se stát pěstouny? Co pěstounství obnáší? Přijďte ve středu 12. 9. 2018 od 9.00 hod a vše se dozvíte!

Děkujeme společnosti ACTIVA, spol. s r. o.

za dar v podobě školních batohů!

Více novinek

Kalendář akcí

Září 2018
P Ú S Č P S N
« Kvě   Říj »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930