(K menu) Leccos

Pro školy

Obecná nabídka primárně preventivních programů

1 Cílová skupina
Nabízené školní PPP jsou zaměřeny na specifickou primární prevenci sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže, v níž je však obsažena i prevence nespecifická. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 11 – 16 let, tj. 6.(příp. 5.) – 9. roč. ZŠ, resp. 1. – 4. roč. víceletého gymnázia, navštěvující školy v Českém Brodě. Cílová skupina je omezena věkem žáků/kyň. V případě selektivních PPP se jedná o stejnou věkovou skupinu dětí a mládeže, u níž je předpoklad, že se již se sociálně nežádoucími jevy setkala, nicméně v nich nefiguruje dlouhodobě aktivně v jakékoli roli. Může se jednat o experimenty případně testování norem a hranic. Indikované PPP jsou zaměřeny na skupiny, ve kterých se sociálně nežádoucí jev vyskytl či vyskytuje a jednotlivci, případně celá skupina je v tomto zapojena aktivně v některé z rolí. Věková skupina zůstává nezměněna.
Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti.

2 Provozní doba zařízení
Programy jsou smlouvány tak, aby korespondovaly s dobou vyučování dané třídy. Mohou tedy probíhat mezi 1. a 9. vyučovací hodinou. Výjimkou jsou výjezdní, či celodenní akce, které jsou upraveny vnitřními směrnicemi dané školy a programy je respektují. Probíhají zpravidla v prostorách NZDM Zvonice (ve vnitřních prostorách Klubu, či v okolním parku), výjimečně ve škole, vždy s ohledem na téma a program daného bloku, prostorové nároky a aktuální hygienickou situaci. V prostorách Zvonice může probíhat ve stejný čas pouze jeden program s jednou školní třídou, či skupinou max. 30 žáků.

3 Tematické bloky

• Šikana, násilí a agrese; Rasismus a xenofobie; Vztahy s dospělými
• Závislosti; Kouření; Alkohol; Gambling; Drogy
• Finanční gramotnost
• Internetová bezpečnost; Kyberšikana
• Zdravý životní styl; Rizikové sporty a doprava; Sexualita; Plánování
• Spolupráce; komunikace
• Sebepojetí; Emoce

4 Cíle na úrovni třídy a jedince
• Posílení schopnosti porozumět terminologii týkající se daných témat.
• Oslabení a rozložení skupinových či osobních pověr a mýtů týkajících se daných témat.
• Posílení, případně vytvoření standartních vzorců chování, modů a komunikace ve skupině.
• Posílení rozeznávacích kompetencí vedoucí k pojmenování negativních jevů.
• Posílení a vytvoření vzorců chování vedoucích k označení negativních jevů a posílení schopnosti bránit se, či umět pomoci v takové situaci.
• Vytváření, posouvání a posilování vnímání společensky přijatelné normy v negativních situacích.
• Posílení zdravé sebedůvěry.
• Posílení adekvátních interakcí v různých sociálních skupinách.
• Vytvoření, případně posílení adekvátní a logické posloupnosti pomáhajících rolí a institucí.

5 Zpracování PPP
Jednotlivé programy jsou zpracovány tak, aby co nejvíce obsáhly místní problematiku. Zároveň jsou připraveny zábavnou a intenzivně zážitkovou formou. V počátku je pro děti připraven zážitkový program, zaměřený na prolomení bariér mezi dětmi a pracovníky, vytvoření vztahů s pracovníky, a také na odhalení skupinové dynamiky a procesů uvnitř skupiny. Vztah je vnímán jako nezbytný nástroj pro další práci a důvěru v komunikaci dítě – pracovník a naopak. Každé dítě si odnáší ze setkání více či méně silný vlastní zážitek (týkající se probíraného tématu), který je významným zdrojem poznání a současně impulsem pro zapamatování. Zážitek je velmi důležitý v procesu učení a zapamatování (již méně významné je to, jestli je subjektivně vnímán jako dobrý či špatný). Činnosti a hry na programech reflektují aktuální témata jak v místě, tak v širším okolí, aby bylo možné naplno využít tzv. Aha – efektu. Programy vytváří pro děti situace, v nichž je třeba najít řešení, dodávají dětem dostatek příležitostí a podnětů pro vlastní realizaci. Programy si kladou ambice napojovat se a podporovat průřezová témata v rámci vzdělávacího programu školy. Předpokladem pro naplnění těchto ambicí je spolupráce s učiteli škol. V rámci PPP je tedy nabízena i tato spolupráce a přítomnost pracovníků na některých hodinách ve výuce, případně jiných aktivitách třídy. Samozřejmostí je i přímé zapojení učitelů do programu. Lektoři se zvláště zaměřují na používání dostatečně srozumitelného jazyka pro danou skupinu tak, aby děti rozuměly nejen po formální, ale i po obsahové stránce danému tématu.

Tematická, organizační a finanční struktura ročního bloku

SMLOUVA KE STAŽENÍ

Podání stížnosti

Kontakt:
Jaroslav Nouza
vedoucí služeb pro děti a mládež
e-mail: nouza.jaroslav@gmail.com
tel.: 602 402 474

Podporují nás

logo-eu1_0 stredocech_0 logompsv-c-sm znak-cb Activa_potreby pro kancelar_2013

„Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.“

Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

Novinky

Slavnostní otevření NZDM Klub Zvonice „v novém“

Přijďte se podívat ve středu 26. 9. 2018.

„Nebojte se pěstounství!“

Jak se stát pěstouny? Co pěstounství obnáší? Přijďte ve středu 12. 9. 2018 od 9.00 hod a vše se dozvíte!

Děkujeme společnosti ACTIVA, spol. s r. o.

za dar v podobě školních batohů!

Více novinek

Kalendář akcí

Září 2018
P Ú S Č P S N
« Kvě   Říj »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930