(K menu) Leccos

Pro školy

Obecná nabídka primárně preventivních programů

1 Cílová skupina
Nabízené školní PPP jsou zaměřeny na specifickou primární prevenci sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže, v níž je však obsažena i prevence nespecifická. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 11 – 16 let, tj. 6.(příp. 5.) – 9. roč. ZŠ, resp. 1. – 4. roč. víceletého gymnázia, navštěvující školy v Českém Brodě. Cílová skupina je omezena věkem žáků/kyň. V případě selektivních PPP se jedná o stejnou věkovou skupinu dětí a mládeže, u níž je předpoklad, že se již se sociálně nežádoucími jevy setkala, nicméně v nich nefiguruje dlouhodobě aktivně v jakékoli roli. Může se jednat o experimenty případně testování norem a hranic. Indikované PPP jsou zaměřeny na skupiny, ve kterých se sociálně nežádoucí jev vyskytl či vyskytuje a jednotlivci, případně celá skupina je v tomto zapojena aktivně v některé z rolí. Věková skupina zůstává nezměněna.
Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti.

2 Provozní doba zařízení
Programy jsou smlouvány tak, aby korespondovaly s dobou vyučování dané třídy. Mohou tedy probíhat mezi 1. a 9. vyučovací hodinou. Výjimkou jsou výjezdní, či celodenní akce, které jsou upraveny vnitřními směrnicemi dané školy a programy je respektují. Probíhají zpravidla v prostorách NZDM Zvonice (ve vnitřních prostorách Klubu, či v okolním parku), výjimečně ve škole, vždy s ohledem na téma a program daného bloku, prostorové nároky a aktuální hygienickou situaci. V prostorách Zvonice může probíhat ve stejný čas pouze jeden program s jednou školní třídou, či skupinou max. 30 žáků.

3 Tematické bloky

• Šikana, násilí a agrese; Rasismus a xenofobie; Vztahy s dospělými
• Závislosti; Kouření; Alkohol; Gambling; Drogy
• Finanční gramotnost
• Internetová bezpečnost; Kyberšikana
• Zdravý životní styl; Rizikové sporty a doprava; Sexualita; Plánování
• Spolupráce; komunikace
• Sebepojetí; Emoce

4 Cíle na úrovni třídy a jedince
• Posílení schopnosti porozumět terminologii týkající se daných témat.
• Oslabení a rozložení skupinových či osobních pověr a mýtů týkajících se daných témat.
• Posílení, případně vytvoření standartních vzorců chování, modů a komunikace ve skupině.
• Posílení rozeznávacích kompetencí vedoucí k pojmenování negativních jevů.
• Posílení a vytvoření vzorců chování vedoucích k označení negativních jevů a posílení schopnosti bránit se, či umět pomoci v takové situaci.
• Vytváření, posouvání a posilování vnímání společensky přijatelné normy v negativních situacích.
• Posílení zdravé sebedůvěry.
• Posílení adekvátních interakcí v různých sociálních skupinách.
• Vytvoření, případně posílení adekvátní a logické posloupnosti pomáhajících rolí a institucí.

5 Zpracování PPP
Jednotlivé programy jsou zpracovány tak, aby co nejvíce obsáhly místní problematiku. Zároveň jsou připraveny zábavnou a intenzivně zážitkovou formou. V počátku je pro děti připraven zážitkový program, zaměřený na prolomení bariér mezi dětmi a pracovníky, vytvoření vztahů s pracovníky, a také na odhalení skupinové dynamiky a procesů uvnitř skupiny. Vztah je vnímán jako nezbytný nástroj pro další práci a důvěru v komunikaci dítě – pracovník a naopak. Každé dítě si odnáší ze setkání více či méně silný vlastní zážitek (týkající se probíraného tématu), který je významným zdrojem poznání a současně impulsem pro zapamatování. Zážitek je velmi důležitý v procesu učení a zapamatování (již méně významné je to, jestli je subjektivně vnímán jako dobrý či špatný). Činnosti a hry na programech reflektují aktuální témata jak v místě, tak v širším okolí, aby bylo možné naplno využít tzv. Aha – efektu. Programy vytváří pro děti situace, v nichž je třeba najít řešení, dodávají dětem dostatek příležitostí a podnětů pro vlastní realizaci. Programy si kladou ambice napojovat se a podporovat průřezová témata v rámci vzdělávacího programu školy. Předpokladem pro naplnění těchto ambicí je spolupráce s učiteli škol. V rámci PPP je tedy nabízena i tato spolupráce a přítomnost pracovníků na některých hodinách ve výuce, případně jiných aktivitách třídy. Samozřejmostí je i přímé zapojení učitelů do programu. Lektoři se zvláště zaměřují na používání dostatečně srozumitelného jazyka pro danou skupinu tak, aby děti rozuměly nejen po formální, ale i po obsahové stránce danému tématu.

Tematická, organizační a finanční struktura ročního bloku

SMLOUVA KE STAŽENÍ

Podání stížnosti

Kontakt:
Jaroslav Nouza
vedoucí služeb pro děti a mládež
e-mail: nouza.jaroslav@gmail.com
tel.: 602 402 474

Podporují nás

logo-eu1_0 stredocech_0 logompsv-c-sm znak-cb Activa_potreby pro kancelar_2013

„Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.“

Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.


 

Novinky

V pondělí 4. 7. 2022 bude zavřená Poradna pro rodiny!

V pondělí 4. 7. 2022 bude zavřená Poradna pro rodiny.

Připravujeme NOVÝ WEB

Děkujeme Nadaci OSF za finanční podporu!

RC Kostička v úterý 26.4. bude zavřená.

RC Kostička bude zavřená v úterý 26.4.

Více novinek

Kalendář akcí

Červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
« Dub   Zář »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031