(K menu) Leccos

Šikana

Ne všechny děti jsou ve škole šikanovány, ale potkat to může každé z nich. Vnímavý rodič si změny v chování dítěte, které je šikanováno, může všimnout jako první.

Doporučujeme všímat si zejména těchto projevů chování:

• Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo, navštěvovalo se apod.
• Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
• Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo).
• Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat strach.
• Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
• Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
• Usíná s pláčem, má neklidný spánek, může křičet ze snu.
• Dítě ztrácí zájem o učení a přestává se na něj soustředit.
• Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě.
• Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
• Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
• Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
• Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem.
• Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, snaží se zůstat doma, přičemž své zdravotní obtíže může simulovat, tím se vyhýbá docházce do školy.
• Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Jak postupovat, když moje dítě šikanují

V případě, že mám podezření, že mé dítě je šíkanováno nebo mi samo o šikaně řekne, je potřeba nejprve zjistit co se vlastně děje.

Jak s dítětem o šikaně hovořit.
Vyberte si pro rozhovor chvíli, kdy se bude dítě cítit v pohodě
Na rozhovor si udělejte čas, věnujte mu plnou pozornost a nenechte se rozptylovat jinými vlivy (telefony, televize apod.)
Dejte mu najevo, že situaci berete vážně a chcete mu pomoci.
Zjistěte co nejvíce podrobností (co a kdy se přesně stalo, případně kdo nezúčastněný to může dosvědčit. zjištěné skutečnosti je dobré si zapsat.)
Ujistěte dítě svou podporou, rozptylte jeho obavy – dítě může mít pocit, že řešení šikany může jeho situaci i zhoršit.
Vysvětlete dítěti, že neřešená šikana se může stupňovat, že nikdo mu nemá právo ubližovat a, že za šikanu si nemůže samo.

Důležité je také: nepodléhat emocím. Veškerá jednání budou úspěšnější, pokud se nám podaří vést je věcně a konstruktivně.

Situaci neřešte s agresorem ani s jeho rodiči! Riskujete, že se to obrátí proti vám a vašemu dítěti.

Obraťte se na školu. Před vstupem do školy si znovu zopakujte pravidlo – udržet své emoce na uzdě. Zlostí se nic nevyřeší a navíc si tím obrátíte proti sobě i ty, kteří by byli ochotni vám pomoci.

Nejprve se obraťte na třídního učitele – podrobně ho seznamte s tím, co jste zjistili, klidně použijte své poznámky (kdo dítě šikanuje, jak dlouho to trvá, kde se šikana odehrávala, jak šikana probíhala, případní svědci). Domluvte se s učitelem, že z jednání bude pořízen zápis a požadujte ho. Máte na to právo.

Pokud vaše jednání s učitelem opakovaně selhává, obraťte se na ředitele školy. V případě, že se ani vedení školy řešení šikany dostatečně nevěnuje, je možné podat stížnost zřizovateli nebo České školní inspekci. V případě, že máte podezření na trestný čin (vydírání, vyhrožování, krádež apod.) obraťte se na Policii ČR.

Moje dítě šikanuje jiné, co mám dělat?

Málokterý rodič by si přál slyšet, že jeho dítě ubližuje někomu jinému. Přesto i takovouto zprávu můžete ze školy obdržet. V takové situaci je důležité nedělat unáhlená rozhodnutí.
Nekritické hájení vlastního dítěte nebo napadání druhé strany nepomůže nikomu ze zúčastněných. Vstřícnost a ochota ke spolupráci vám umožní se v situaci rychle a dobře zorientovat a minimalizovat nepříjemné důsledky průběhu šetření.

Poznat, že mé dítě je iniciátorem šikany, je těžké. Šikanovat totiž mohou děti, o kterých by nás to ani nenapadlo. Mohou to být jedničkáři i prospěchově slabší. Mají však něco společného, něco jim chybí. Obvykle to bývá hlubší citový vztah v rodině a dostatek pozitivní pozornosti od rodičů. Z toho vyplývá, že jestliže chci, aby se mé dítě k ostatním chovalo lidsky, je dobré mu být dobrým příkladem, pravidelně se mu věnovat, jeho volný čas mu smysluplně vyplnit.

Jestliže vaše dítě bylo opravdu aktérem šikany, může být jeho chování voláním o pomoc v těžké životní situaci nebo nezdravým sebeprosazováním. Pro jeho další vývoj je vhodná pomoc odborníka – např. dětského psychologa či pedagogicko-psychologické poradny.

Co je to kyberšikana?

Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.
Kyberšikana je například:
• hanlivé a urážlivé zprávy prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu
• zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové stránce
• webové stránky, blogy s cílem zesměšnit někoho
• obtěžování prostřednictvím ICQ, SKYPE, …
• zesměšňování prostřednictvím komunitních sítích
• zneužití identity oběti rozesíláním různých zpráv jejím jménem

Co proti kyberšikaně mohu dělat jako rodič?

Co mohu udělat jako rodič?
Obecně se dá říct, že pro kyberšikanu a její řešení platí mnohé z toho, co platí pro řešení šikany tváří v tvář – ostatně, často bývají i provázané. Ze všeho nejdůležitější je tedy se svým dítětem mluvit, mít jeho důvěru a sledovat změny v jeho chování.

Na rozdíl od šikany však domov přestává být bezpečným útočištěm, kyberšikana dítěti nejvíce hrozí právě doma. Důležité je však si uvědomit:
• že život ve virtuálním světě k vašim dětem patří
• pokud se v něm naučíte pohybovat, pomůže vám to pochopit vaše dítě
• že technické vymoženosti za problém nemohou, proto nemá smysl je dětem zakazovat
• na druhou stranu děti, které žijí ve virtuálním světe více než v reálném jsou kyberšikanou více ohroženy – podporujte i jejich reálné aktivity
• zajímejte se o to, co dítě na internetu dělá
• sledujte jak se dítě při elektronické komunikace chová včetně reakcí na vaši přítomnost
• vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají i rizika
• naučte své dítě chránit svou identitu
• pokud se vám dítě s kyberšikanou svěří – uložte nebo vytiskněte maily, SMS… – může posloužit jako důkazní materiál
• zkuste zjistit, kdo je agresorem – ve většině případů je agresor ze stejné školy jako oběť
• kyberšikana často souvisí se šikanou tváří v tvář, ptejte se dítěte, zda mu neubližují i jinak
• pokud je agresor je ze škoĺy dítěte, kontaktujte zástupce školy
• v případě, že existuje podezření na trestný čin, kontaktujte Policii ČR

Podporují nás

logo-eu1_0 stredocech_0 logompsv-c-sm znak-cb Activa_potreby pro kancelar_2013

„Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.“

Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.


 

Novinky

Podpořte naši kampaň

Vyrůstat ve zdravé rodině.

Vzdělávací seminář na Seči – pro pěstouny

Nový termín tohoto pobytu je  9. – 11. 10. 2020.
Místo konání a téma semináře se nemění.

Drakiáda 2020

v sobotu 3. 10. 2020 na horním hřišti u ZŠ Žitomířská

Více novinek

Kalendář akcí

Září 2020
Po Út St Čt So Ne
« Bře   Říj »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930