(K menu) Leccos

Násilí

Formy násilí páchaného na dětech

Domácí násilí zahrnující děti má tři formy:

  • syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte,
  • děti v roli svědků rodičovského/par­tnerského násilí
  • agresivní chování dětí

Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN)

Tělesné týrání je fyzické ublížení nebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno. Jako další formy násilí na dětech lze označit případy opaření, utopení apod.
Pohlavní zneužívání je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Takovou osobu může být rodič, příbuzný, přítel, odborný pracovník či jiná cizí osoba.
Psychické týrání zahrnuje takové chování dospělé osoby, které má vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho chování. Citové týrání může mít formu verbálních útoků na sebevědomí dítěte, opakované ponižování dítěte či jeho zavrhování.
Zanedbávání je pojímáno jako jakýkoliv nedostatek péče, který způsobuje vážnou újmu vývoji dítěte a nebo ohrožuje dítě. U dítěte můžeme rozpoznat zanedbávání tělesné, citové, zanedbávání výchovy a vzdělání.
Systémové týrání (druhotné ponižování) je působeno tím systémem, který byl založen pro pomoc a ochranu dětí a jejich rodin. Příklady takovýchto týrání jsou: dítěti je upřeno právo na informace, je mu upřeno právo být slyšeno, dítě je neprávem odděleno od rodičů, špatná péče o dítě v zařízení, trauma dítěte způsobené necitlivými či opakovanými lékařskými prohlídkami, úzkost způsobená dítěti v rámci jeho kontaktu se soudním systémem.
Komerční sexuální zneužívání dětí je definováno jako použití dítěte pro sexuální účely za peníze nebo odměnu. Má tři formy: dětskou prostituci, dětskou pornografii a obchod s dětmi.
Šikanování je sociální porucha vztahů ve skupině, ve které hraje roli vztah agresora a oběti.
Tělesným trestem dítěte se rozumí každý trest, kde je použita tělesná síla způsobující bolest, či byť nepatrný dyskomfort dítěte.
Tělesný trest za použití předmětu, na citlivou část těla nebo když po ranách zůstávají na těle stopy, je týráním dítěte.

Co je domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální či ekonomické násilí mezi blízkými osobami žijícími společně v jedné domácnosti. Dochází k němu opakovaně zpravidla v soukromí, tedy „za zavřenými dveřmi“, mimo kontrolu společnosti. Pro domácí násilí je charakteristické, že intenzita násilných incidentů se stupňuje a role násilné a ohrožené osoby se nemění.

Co není domácí násilí

• spor
• jednorázový incident
• vzájemné potyčky mezi partnery

Domácí násilí je jednostranné, násilná osoba a ohrožená osoba si nikdy nemění role!

Kdo může být ohrožen domácím násilím?
Domácím násilím může být v různých životních situacích ohrožen každý člověk. V roli oběti se mohou ocitnout ženy i muži. Zvlášť zranitelnou skupinou jsou děti, senioři a lidé s handicapem.

Co dělat v případě , pokud jste dlouhodobou obětí domácího násilí:

  • Obraťte se na specializované centrum, které pomáhá obětem domácího násilí, kde vám pomohou s přípravou odchodu od násilného partnera a pomohou i s tzv. bezpečnostním plánem.
  • Důležité je vyhledání dočasného bezpečného útočiště- azylového domu, v širší rodině, či u přátel.
  • Na případný odchod být připraven(a), mít na bezpečném místě připravené doklady, důležité věci, peníze, léky,karty, kontakty telefonní, oblečení, oblíbenou hračku pro dítě.
  • Rozhodně je důležité docházet opakovaně do specializovaného centra, které pomáhá obětem domácího násilí, a rozšířit si síť pomoci.
  • Pokud máte nezletilé děti je na místě kontaktovat i příslušené OSPOD a popsat jim situace, ke kterým dochází ve vaší rodině, zvláště jsou-li děti svědky domácího násilí.
  • Na pachatele domácího násilí je možné podat trestní oznámení podle § 215 a tr. zákona ( týrání osoby blízké ve společné domácnosti), vždy je ale důležité před tím zvážit své bezpečí.
  • Důležité je vědět, násilí není vaše vina, odpovědnost za násilí nese pachatel.

Podporují nás

logo-eu1_0 stredocech_0 logompsv-c-sm znak-cb Activa_potreby pro kancelar_2013

„Poskytujeme a rozvíjíme v Českém Brodě a jeho okolí sociální služby a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže.“

Vytváříme programy pro rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička. Pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.


 

Novinky

Podpořte naši kampaň

Vyrůstat ve zdravé rodině.

Vzdělávací seminář na Seči – pro pěstouny

Nový termín tohoto pobytu je  9. – 11. 10. 2020.
Místo konání a téma semináře se nemění.

Drakiáda 2020

v sobotu 3. 10. 2020 na horním hřišti u ZŠ Žitomířská

Více novinek

Kalendář akcí

Září 2020
Po Út St Čt So Ne
« Bře   Říj »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930